Cesta za novými poznatkami

23.05.2011 18:07

16. máj 2011. My žiaci IX. A a VIII. A netrpezlivo čakáme na autobus, ktorý nás má zaviezť na exkurziu do Atómovej elektrárni Mochovce. Autobus prichádza a celí napätí  doň vchádzame a sami seba sa pýtame: Čo nás dnes vlastne čaká? Tá cesta možno niekomu ubehla rýchlosťou blesku, pre mňa však trvala celú večnosť. Konečne sme tu!

Prídeme do areálu elektrárne a do autobusu vchádza neznámy pán. Pán, ktorý nás bude sprevádzať dnešnou exkurziou. Za jeho pomoci a navigácie nás vodič autobusu vezie po okolí elektrárne. Areál MO 34 je rozdelený na stavebnú časť, ktorá zahŕňa už postavené objekty, ďalej je tu hala reaktora, pozdĺžna budova pre elektrické rozvody, hala s turbogenerátorom, chladiace veže, budova pre dieselové generátory, budova pomocných aktívnych prevádzok, budova na spracovanie rádioaktívneho odpadu. Areál je ešte rozdelený na logistickú časť, ktorá je vybavená infraštruktúrou tzn. cestami, kanceláriami, skladmi a dieľňami. Aj to sú slová, ktoré počujeme  pri prehliadke vonkajšieho areálu elektárne. Po dôkladnom prezretí plochy elektrárne na našom veľkom tátošovi sa konečne po vlastných dostávame dovnútra, do hlavného bodu programu. Vchádzame do miestnosti, kde sa pokojne usadíme, cítime sa ako v kine a netrvá dlho, kým nás pohltí film o štiepnych reakciách jadrového paliva, o vzniku atómových reaktorov, o súčasnej činnosti AE Mochovce. Dozvedáme sa o uvoľňovaní energie pri štiepení jadra uránu neutrónom, zložení častí reaktora, o jeho primárnom a sekundárnom chladiacom systéme, prieniku ionizujúceho žiarenia cez rôzne materiály a o bezpečnosti, ktorú poskytujú bariéry v mochovských blokoch.Premietanie je ukončené a my sa presúvame na miesto, ktoré pôsobí tak priestranne, rozľahlo a farebne. Je to však len miestnosť určená na ústne prednášky. Z informačných tabúľ a od pracovníka sa dozvedáme ako prebieha cyklus jadrového paliva a zisťujeme podiel jednotlivých zdrojov na inštalovanú výrobu elektrickej energie. Všetkých nás zaujíma schéma výroby elektriny, ktorá svieti, bliká, mení farby. Niektorí s trochou irónie, niektorí možno s úžasom nahlas povedia: Joj! Z ďalších údajov je zrejme, že sa nemusíme báť žiarenia z atómových elektrární, pretože v percentách je o 31 000 - krát menšie ako žiarenie zo zemskej kôry. Pracovník nám rozprával o histórii a budúcnosti elektrárne, o začiatku prác, o ich zastavení a dokončení výstavby 3. a 4. bloku v roku 2012. Prechádzaním po miestnosti vidíme aj ochranné oblečenie, návleky na obuv a rukavice, ktoré nosia zamestnanci elektrárne. Po ústnej prednáške sa znovu premiestňujeme do premietacej miestnosti a pred očami máme film o životnom prostredí a ochrane Zeme.

Plní nových vedomostí a poznatkov nasadáme do autobusu a vyrážaame na hodinový rozchod do OC Mlyny v Nitre. Odtiaľ sa pomaličky za teplého počasia a slnka poberáme domov a pri nekonečnom bláznení so spolužiakmi si v autobuse pozerám brožúrky, ktoré sme dostali v elektrárni a hovorím si: Táto exkurzia naozaj stála za to!

Monika Čanigová IX. A

Kontakt

Projektenergia

projektenergia@gmail.com

Vyhľadávanie

Novinky

26.05.2011 15:06

Aktivity v máji

Dňa 25. 5. 2011 sa žiaci II. A a IV. A triedy    s počtom 34 zúčastnili exkurzie k výrobcovi elektrickej energie - Malá vodná elektráreň Podlužany. Žiaci si s veľký záujmom prezreli chod elektrárne.  Dozvedeli sa, že prevádzka Malej vodnej elektrárne Podlužany nie je spojená s negatívnymi dopadmi na životné prostredie, že sa vyznačuje vysokou účinnosťou využitia vodnej energie a je pripojená na verejnú elektrickú sieť, do ktorej dodáva energiu. Ďalej sa dozvedeli, že v elektrárni sa kinetická energia vody dopadajúcej na turbínu mení na elektrickú energiu v generátore prúdu. Prehliadka elektrárne spojená s výkladom majiteľa elektrárne bola zaujímavá, žiakom sa veľmi páčila. Krásny slnečný deň si ešte spríjemnili relaxačným pobytom na ranči Babica.  
25.05.2011 20:57

Aktivity v máji

Dňa 19. 5. 2011 36 žiakov 6. ročníka a VII. B triedy bolo na exkurzii v Elektrárni Nováky. V Informačnom centre elektrárne sa formou prezentácie dozvedeli, že Elektrárne Nováky sú tepelnou elektrárňou s inštalovaným výkonom 518 MW, ktorá na výrobu elektriny využíva hnedé uhlie vyťažené na Slovensku, zoznámili sa s technológiou ENO a s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy elektrárne na životné prostredie inštaláciou nových ekologických zariadení. Dozvedeli sa, že ENO okrem výroby elektriny zabezpečuje aj dodávky tepla vo forme pary pre susediace priemyselné podniky a vo forme horúcej vody i pre mesto Prievidza. Prehliadkou elektrárne sa dojmy ešte  zvýraznili, vystrojení prilbami, plní nadšenia sa žiaci pohybovali v blízkosti najvyššieho komína na Slovensku, v tesnej blízkosti chladiarenskej veže, nazreli do strojovne vybavenej turbogenerátormi, všimli si, že zamestnanci ENO kladú veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dozvedeli sa, že ENO má nulovú úrazovosť....
25.05.2011 20:56

Aktivity v máji

Dňa 16. 5. 2011 sa žiaci IX. A a VIII. A triedy zúčastnili zaujímavej exkurzie v Jadrovej elektrárni Mochovce /EMO /. Exkurzia začala prehliadkou samotného areálu 1. a 2. bloku a štyroch chladiacich veží, ktoré mohli žiaci vidieť  naozaj veľmi zblízka. Exkurzia pokračovala prednáškou / filmom / v Infocentre, v ktorom sa žiaci dozvedeli, ako sa uvoľňuje jadrová energia pri štiepení ťažkých jadier uránu a o tom, ako elektráreň vlastne funguje. Na makete reaktora v skutočnej veľkosti mohli vidieť, ako vyzerajú palivové kazety, regulačné tyče, primárny, sekundárny a tretí okruh jadrovej elektrárne. V ďalšom filme mohli sledovať, ako sa vyvíja jadrová energetika u nás a vo svete, aké sú jej výhliadky. Prehliadka, ako aj celá atmosféra v elektrárni, umocnená vážnosťou, s akou pristupovali zamestnanci v elektrárni k bezpečnostným predpisom, v žiakoch zanechala hlboké a určite nezabudnuteľné dojmy.
25.05.2011 20:54

Aktivity v máji

Žiaci I. A a I. B triedy boli dňa 13. 5. 2011 na exkurzii vo Veľkých Dvoranoch, kde si pozreli elektráreň, ktorá vyrába elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Dozvedeli sa o využívaní ekologickej energie. Ďalšou zastávkou bola expozícia archeologických nálezov v obci Bojná. Pri pobyte na čerstvom vzduchu si žiaci pozreli zvieratká na Ranči pod Babicou. Exkurzie sa zúčastnilo 34 žiakov a 2 pedagógovia.
25.05.2011 20:52

Aktivity v máji

Dňa 13. 5. 2011 34 žiakov VII. A, IX. B, IX. C triedy pod vedením Mgr. Augustína a Mgr. Zajaca sa zúčastnilo exkurzie v elektrárni Jaslovské Bohunice. Teoretická časť bola v administratívnej budove na veľmi dobrej úrovni, prakticky si žiaci mohli na makete elektrárne vyskúšať výrobu energie. Nedostatkom bolo, že žiakov nepustili do priestorov elektrárne z dôvodu kontroly ochranárov z Rakúska. Počas cesty žiaci spoznávali prírodné krásy, prírodu Slovenska aj okresu Topoľčany. Navštívili aj kúpeľné mesto Piešťany.

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode