Marec

01.05.2011 21:43

Aktivity v marci

Ďalšia aktivita siedmakov Príroda verzus ľudstvo je obdoba známej televíznej relácie Súdna sieň. Deti sa rozdelili na tím prírody, tím ľudstva a tím sudcov. Príroda tu žaluje ľudstvo za to, ako ju zneužíva, znečisťuje a devastuje. Tím ľudstva sa mal brániť. Tím sudcov nakoniec vyniesol...
01.05.2011 21:42

Aktivity v marci

V priebehu mesiaca marec sa žiaci 7. a 8. ročníka zapojili do projektu aktivitami zameranými na úsporu energie. Aktivita, ktorú žiaci pomenovali Šetrím, šetríš, šetríme je vlastne skupinová práca žiakov. Na základe prečítania krátkych pracovných textov vytvárali pravidlá šetrenia energie....
01.05.2011 21:41

Aktivity v marci

Pri príležitosti Dňa vody 22. marca 2011 žiaci VII. B triedy urobili štatistický prieskum o spotrebe vody v našej škole za jeden deň. Obsahoval informácie o škole, počte umývadiel a zariadení WC v škole, ich vyťaženosť – počet osôb na 1 umývadlo a 1 WC, spotrebu vody,...
01.05.2011 21:40

Aktivity v marci

  Dňa 22. marca 2011 sa uskutočnili na našej škole dve besedy. Ing. Stolárová a Mgr. Králiková  zo životného prostredia v Topoľčanoch hravou formou priblížili štvrtákom a šiestakom veľmi aktuálnu tému Voda, vodný biotop, využitie vody ako zdroja energie. Žiaci sa dozvedeli...
01.05.2011 21:39

Aktivity v marci

Na triednických hodinách žiaci 5. – 9.ročníka spoločne vypĺňali vedomostný test o nefosílnych zdrojoch energie. Pozorne čítali otázky, sústrenene vyberali z niekoľkých možností správne odpovede. Všetci preukázali veľmi dobré vedomosti z tejto problematiky, veď celková úspešnosť...
01.05.2011 21:38

Aktivity v marci

Žiaci našej školy sa zapojili do zberu nefunkčných batérií - monočlánkov a použitých drobných elektrozariadení z domácností. Do špeciálnej zbernej nádoby prinášali nefunkčné, nepotrebné mobily, sušiče na vlasy, prehrávače, monočlánky a iné drobné elektrospotrebiče. Získali tak osobnú...

Kontakt

Projektenergia

projektenergia@gmail.com

Vyhľadávanie

Novinky

26.05.2011 15:06

Aktivity v máji

Dňa 25. 5. 2011 sa žiaci II. A a IV. A triedy    s počtom 34 zúčastnili exkurzie k výrobcovi elektrickej energie - Malá vodná elektráreň Podlužany. Žiaci si s veľký záujmom prezreli chod elektrárne.  Dozvedeli sa, že prevádzka Malej vodnej elektrárne Podlužany nie je spojená s negatívnymi dopadmi na životné prostredie, že sa vyznačuje vysokou účinnosťou využitia vodnej energie a je pripojená na verejnú elektrickú sieť, do ktorej dodáva energiu. Ďalej sa dozvedeli, že v elektrárni sa kinetická energia vody dopadajúcej na turbínu mení na elektrickú energiu v generátore prúdu. Prehliadka elektrárne spojená s výkladom majiteľa elektrárne bola zaujímavá, žiakom sa veľmi páčila. Krásny slnečný deň si ešte spríjemnili relaxačným pobytom na ranči Babica.  
25.05.2011 20:57

Aktivity v máji

Dňa 19. 5. 2011 36 žiakov 6. ročníka a VII. B triedy bolo na exkurzii v Elektrárni Nováky. V Informačnom centre elektrárne sa formou prezentácie dozvedeli, že Elektrárne Nováky sú tepelnou elektrárňou s inštalovaným výkonom 518 MW, ktorá na výrobu elektriny využíva hnedé uhlie vyťažené na Slovensku, zoznámili sa s technológiou ENO a s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy elektrárne na životné prostredie inštaláciou nových ekologických zariadení. Dozvedeli sa, že ENO okrem výroby elektriny zabezpečuje aj dodávky tepla vo forme pary pre susediace priemyselné podniky a vo forme horúcej vody i pre mesto Prievidza. Prehliadkou elektrárne sa dojmy ešte  zvýraznili, vystrojení prilbami, plní nadšenia sa žiaci pohybovali v blízkosti najvyššieho komína na Slovensku, v tesnej blízkosti chladiarenskej veže, nazreli do strojovne vybavenej turbogenerátormi, všimli si, že zamestnanci ENO kladú veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dozvedeli sa, že ENO má nulovú úrazovosť....
25.05.2011 20:56

Aktivity v máji

Dňa 16. 5. 2011 sa žiaci IX. A a VIII. A triedy zúčastnili zaujímavej exkurzie v Jadrovej elektrárni Mochovce /EMO /. Exkurzia začala prehliadkou samotného areálu 1. a 2. bloku a štyroch chladiacich veží, ktoré mohli žiaci vidieť  naozaj veľmi zblízka. Exkurzia pokračovala prednáškou / filmom / v Infocentre, v ktorom sa žiaci dozvedeli, ako sa uvoľňuje jadrová energia pri štiepení ťažkých jadier uránu a o tom, ako elektráreň vlastne funguje. Na makete reaktora v skutočnej veľkosti mohli vidieť, ako vyzerajú palivové kazety, regulačné tyče, primárny, sekundárny a tretí okruh jadrovej elektrárne. V ďalšom filme mohli sledovať, ako sa vyvíja jadrová energetika u nás a vo svete, aké sú jej výhliadky. Prehliadka, ako aj celá atmosféra v elektrárni, umocnená vážnosťou, s akou pristupovali zamestnanci v elektrárni k bezpečnostným predpisom, v žiakoch zanechala hlboké a určite nezabudnuteľné dojmy.
25.05.2011 20:54

Aktivity v máji

Žiaci I. A a I. B triedy boli dňa 13. 5. 2011 na exkurzii vo Veľkých Dvoranoch, kde si pozreli elektráreň, ktorá vyrába elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Dozvedeli sa o využívaní ekologickej energie. Ďalšou zastávkou bola expozícia archeologických nálezov v obci Bojná. Pri pobyte na čerstvom vzduchu si žiaci pozreli zvieratká na Ranči pod Babicou. Exkurzie sa zúčastnilo 34 žiakov a 2 pedagógovia.
25.05.2011 20:52

Aktivity v máji

Dňa 13. 5. 2011 34 žiakov VII. A, IX. B, IX. C triedy pod vedením Mgr. Augustína a Mgr. Zajaca sa zúčastnilo exkurzie v elektrárni Jaslovské Bohunice. Teoretická časť bola v administratívnej budove na veľmi dobrej úrovni, prakticky si žiaci mohli na makete elektrárne vyskúšať výrobu energie. Nedostatkom bolo, že žiakov nepustili do priestorov elektrárne z dôvodu kontroly ochranárov z Rakúska. Počas cesty žiaci spoznávali prírodné krásy, prírodu Slovenska aj okresu Topoľčany. Navštívili aj kúpeľné mesto Piešťany.

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode