Atómová exkurzia

24.05.2011 15:31

Dňa 16. 5. 2011 sme sa zúčastnili exkurzie v atómovej elektrárni Mochovce. Tá sa začala ráno nástupom do autobusu, kde si každý našiel svoje miesto a týmto sa odštartovala naša púť. Po vyše hodiny a pól cesty sa už z diaľky vynímali robustné chladiace veže elektrární, ktoré zaujali azda každého cestujúceho. Pár metrov od areálu elektrární sa nachádza kostol a cintorín. Ako sme sa neskôr dozvedeli od nášho sprievodcu, kostol a cintorín tu zostali  po bývalých obyvateľoch dedinky Mochovce. Tí sa však museli odsťahovať, pretože žiť v tesnej blízkosti atómových elektrární je nevhodné. Naša exkurzia sa začala prvou časťou a to prehliadkou areálu elektrární, ale len z autobusu. Náš sprievodca, postarší muž, nám porozprával všetko od začiatku. Atómové elektrárne Mochovce sa nachádzajú neďaleko Levíc. Výstavba sa začala v roku 1981 a skončila v roku 1996. V súčasnosti sú v prevádzke 2 reaktory a ďalšie dva sú rozostavené. 1. blok sa uviedol do prevádzky v roku 1996. a 2. blok o dva roky neskôr, teda v roku 2000. Areál elektrárne, v ktorom sme sa nachádzali, mal rozlohu 146 ha a bol veľmi dobre zabezpečený pred nečakanými návštevníkmi, čoho dôkazom boli 3 oplotenia a nechýbal tu ani kamerový systém. Po prehliadke, ktorú sme videli síce len cez okná autobusu sme sa presunuli do druhej časti našej exkurie, ktorú sme už strávili nohami pevne na zemi. Ako nás sprievodca dopredu upozornil, čakali na nás dva filmy a prednáška. Dozveleli sme sa niečo nové o výrobe elektriny aj o jej následkoch na životné prostredie. Vplyvy elektrárne sú vraj pre životné prostredie zanedbateľné. Predbežné štúdiá spracovala v roku 2007 aj renomovaná agentúra, ktorá potvrdila, prevádzka všetkých štyroch blokov nebude mať žiaden negatívny vplyv na životné prostredie, práve naopak. Tento projekt by mal priniesť veľa pozitívnych faktorov. Po skončení prednášky a dopozeraní filmov nás čakala sladká odmena, ktorá vyčarila nejeden úsmev.

Nakoniec sme po ceste domov zakotvili v nákupnom centre v Nitre. Týmto sa naša exkurzia definitívne skončila, ale s tým, že do atómovej elektrárne sa len tak ľahko nedostaneme.

 

Zuzana Rybanská IX. A

Kontakt

Projektenergia

projektenergia@gmail.com

Vyhľadávanie

Novinky

26.05.2011 15:06

Aktivity v máji

Dňa 25. 5. 2011 sa žiaci II. A a IV. A triedy    s počtom 34 zúčastnili exkurzie k výrobcovi elektrickej energie - Malá vodná elektráreň Podlužany. Žiaci si s veľký záujmom prezreli chod elektrárne.  Dozvedeli sa, že prevádzka Malej vodnej elektrárne Podlužany nie je spojená s negatívnymi dopadmi na životné prostredie, že sa vyznačuje vysokou účinnosťou využitia vodnej energie a je pripojená na verejnú elektrickú sieť, do ktorej dodáva energiu. Ďalej sa dozvedeli, že v elektrárni sa kinetická energia vody dopadajúcej na turbínu mení na elektrickú energiu v generátore prúdu. Prehliadka elektrárne spojená s výkladom majiteľa elektrárne bola zaujímavá, žiakom sa veľmi páčila. Krásny slnečný deň si ešte spríjemnili relaxačným pobytom na ranči Babica.  
25.05.2011 20:57

Aktivity v máji

Dňa 19. 5. 2011 36 žiakov 6. ročníka a VII. B triedy bolo na exkurzii v Elektrárni Nováky. V Informačnom centre elektrárne sa formou prezentácie dozvedeli, že Elektrárne Nováky sú tepelnou elektrárňou s inštalovaným výkonom 518 MW, ktorá na výrobu elektriny využíva hnedé uhlie vyťažené na Slovensku, zoznámili sa s technológiou ENO a s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy elektrárne na životné prostredie inštaláciou nových ekologických zariadení. Dozvedeli sa, že ENO okrem výroby elektriny zabezpečuje aj dodávky tepla vo forme pary pre susediace priemyselné podniky a vo forme horúcej vody i pre mesto Prievidza. Prehliadkou elektrárne sa dojmy ešte  zvýraznili, vystrojení prilbami, plní nadšenia sa žiaci pohybovali v blízkosti najvyššieho komína na Slovensku, v tesnej blízkosti chladiarenskej veže, nazreli do strojovne vybavenej turbogenerátormi, všimli si, že zamestnanci ENO kladú veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dozvedeli sa, že ENO má nulovú úrazovosť....
25.05.2011 20:56

Aktivity v máji

Dňa 16. 5. 2011 sa žiaci IX. A a VIII. A triedy zúčastnili zaujímavej exkurzie v Jadrovej elektrárni Mochovce /EMO /. Exkurzia začala prehliadkou samotného areálu 1. a 2. bloku a štyroch chladiacich veží, ktoré mohli žiaci vidieť  naozaj veľmi zblízka. Exkurzia pokračovala prednáškou / filmom / v Infocentre, v ktorom sa žiaci dozvedeli, ako sa uvoľňuje jadrová energia pri štiepení ťažkých jadier uránu a o tom, ako elektráreň vlastne funguje. Na makete reaktora v skutočnej veľkosti mohli vidieť, ako vyzerajú palivové kazety, regulačné tyče, primárny, sekundárny a tretí okruh jadrovej elektrárne. V ďalšom filme mohli sledovať, ako sa vyvíja jadrová energetika u nás a vo svete, aké sú jej výhliadky. Prehliadka, ako aj celá atmosféra v elektrárni, umocnená vážnosťou, s akou pristupovali zamestnanci v elektrárni k bezpečnostným predpisom, v žiakoch zanechala hlboké a určite nezabudnuteľné dojmy.
25.05.2011 20:54

Aktivity v máji

Žiaci I. A a I. B triedy boli dňa 13. 5. 2011 na exkurzii vo Veľkých Dvoranoch, kde si pozreli elektráreň, ktorá vyrába elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Dozvedeli sa o využívaní ekologickej energie. Ďalšou zastávkou bola expozícia archeologických nálezov v obci Bojná. Pri pobyte na čerstvom vzduchu si žiaci pozreli zvieratká na Ranči pod Babicou. Exkurzie sa zúčastnilo 34 žiakov a 2 pedagógovia.
25.05.2011 20:52

Aktivity v máji

Dňa 13. 5. 2011 34 žiakov VII. A, IX. B, IX. C triedy pod vedením Mgr. Augustína a Mgr. Zajaca sa zúčastnilo exkurzie v elektrárni Jaslovské Bohunice. Teoretická časť bola v administratívnej budove na veľmi dobrej úrovni, prakticky si žiaci mohli na makete elektrárne vyskúšať výrobu energie. Nedostatkom bolo, že žiakov nepustili do priestorov elektrárne z dôvodu kontroly ochranárov z Rakúska. Počas cesty žiaci spoznávali prírodné krásy, prírodu Slovenska aj okresu Topoľčany. Navštívili aj kúpeľné mesto Piešťany.

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode