Spoznali sme zdroj elektrickej energie

24.05.2011 16:29

Po príchode do Mochoviec na nás čakal len kostolík a cintorín po zničenej obci. Na umelo vytvorenom kopci stál obrovský komplex budov, chladiacich veží. Exkurzia v Atómovej elektrárni Mochovce sa najskôr začala obhliadkou areálu. Uvideli sme budovu strojárne, zblízka  sme si obhliadli fascinujúco podajúcu vodu z chladiacich veží. Elektráreň je zabezpečená 6 km oplotením a kamerovými systémami. Je chránená proti zemetraseniu a je  v jej blízkosti aj vodný zdroj - rieka Hron. Po obhliadke areálu sme sa vrátili do vnútra, kde nám ukázali film o štiepení jadra, že palivom je urán. Po skončení filmu sme sa presunuli do informačnej miestnosti, kde nám ukázali grafy spotreby elektrickej energie. Ďalej nasledovali mapy atómových elektrární vo svete. Po mapách nasledoval model areálu elektrárne a model palivovej tyče a zasúvanie tyčí do bloku. Tieto princípy nám zaujímavo vysvetllili na modele bloku. Dozveleli sme sa, že blok sa na jeden mesiac odstavuje, robia sa revízie a výmeny, no pred ich začatím sa blok zaleje vodou, lebo voda zabezpečí, aby neunikla rádioaktívna látka. Sú atómové elektrárne bezpečné? Atómová elektráreň Mochovce je najbezpečnejšia z celej východnej Európy a kľudne sa môže rovnať tým zo západnej. Bloky sú chránené štvorvrstvovou ochrannou bariérou. Nakoľko je bezpečnosť prvoradá, je dôležité chrániť zamestnancov a vôbec všetkých ľudí. Zamestnanci sú pravidelne kontrolovaní, aby neboli hodnoty žiarenia vyššie ako je povolené. Potom sme sa opäť vrátili dnu na ďalší film - o energii a budúcnosti jadrovej energie. Jadrová energia je jedna z najekologickejších, hoci na Slovensku sú aj veľké zásoby geotermálnej energie, ale nie sú k dispozícii finančné prostriedky. Čiže jadrová energiaa bude aj po ďalšie roky pre nás najväčším dodávateľom elektriny. Z exkurzie sme si odniesli veľa nových informácií a ubezpečili sme sa, že jadrová elektráreň je bezpečná.

 

Filip Kozák IX. A

Kontakt

Projektenergia

projektenergia@gmail.com

Vyhľadávanie

Novinky

26.05.2011 15:06

Aktivity v máji

Dňa 25. 5. 2011 sa žiaci II. A a IV. A triedy    s počtom 34 zúčastnili exkurzie k výrobcovi elektrickej energie - Malá vodná elektráreň Podlužany. Žiaci si s veľký záujmom prezreli chod elektrárne.  Dozvedeli sa, že prevádzka Malej vodnej elektrárne Podlužany nie je spojená s negatívnymi dopadmi na životné prostredie, že sa vyznačuje vysokou účinnosťou využitia vodnej energie a je pripojená na verejnú elektrickú sieť, do ktorej dodáva energiu. Ďalej sa dozvedeli, že v elektrárni sa kinetická energia vody dopadajúcej na turbínu mení na elektrickú energiu v generátore prúdu. Prehliadka elektrárne spojená s výkladom majiteľa elektrárne bola zaujímavá, žiakom sa veľmi páčila. Krásny slnečný deň si ešte spríjemnili relaxačným pobytom na ranči Babica.  
25.05.2011 20:57

Aktivity v máji

Dňa 19. 5. 2011 36 žiakov 6. ročníka a VII. B triedy bolo na exkurzii v Elektrárni Nováky. V Informačnom centre elektrárne sa formou prezentácie dozvedeli, že Elektrárne Nováky sú tepelnou elektrárňou s inštalovaným výkonom 518 MW, ktorá na výrobu elektriny využíva hnedé uhlie vyťažené na Slovensku, zoznámili sa s technológiou ENO a s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy elektrárne na životné prostredie inštaláciou nových ekologických zariadení. Dozvedeli sa, že ENO okrem výroby elektriny zabezpečuje aj dodávky tepla vo forme pary pre susediace priemyselné podniky a vo forme horúcej vody i pre mesto Prievidza. Prehliadkou elektrárne sa dojmy ešte  zvýraznili, vystrojení prilbami, plní nadšenia sa žiaci pohybovali v blízkosti najvyššieho komína na Slovensku, v tesnej blízkosti chladiarenskej veže, nazreli do strojovne vybavenej turbogenerátormi, všimli si, že zamestnanci ENO kladú veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dozvedeli sa, že ENO má nulovú úrazovosť....
25.05.2011 20:56

Aktivity v máji

Dňa 16. 5. 2011 sa žiaci IX. A a VIII. A triedy zúčastnili zaujímavej exkurzie v Jadrovej elektrárni Mochovce /EMO /. Exkurzia začala prehliadkou samotného areálu 1. a 2. bloku a štyroch chladiacich veží, ktoré mohli žiaci vidieť  naozaj veľmi zblízka. Exkurzia pokračovala prednáškou / filmom / v Infocentre, v ktorom sa žiaci dozvedeli, ako sa uvoľňuje jadrová energia pri štiepení ťažkých jadier uránu a o tom, ako elektráreň vlastne funguje. Na makete reaktora v skutočnej veľkosti mohli vidieť, ako vyzerajú palivové kazety, regulačné tyče, primárny, sekundárny a tretí okruh jadrovej elektrárne. V ďalšom filme mohli sledovať, ako sa vyvíja jadrová energetika u nás a vo svete, aké sú jej výhliadky. Prehliadka, ako aj celá atmosféra v elektrárni, umocnená vážnosťou, s akou pristupovali zamestnanci v elektrárni k bezpečnostným predpisom, v žiakoch zanechala hlboké a určite nezabudnuteľné dojmy.
25.05.2011 20:54

Aktivity v máji

Žiaci I. A a I. B triedy boli dňa 13. 5. 2011 na exkurzii vo Veľkých Dvoranoch, kde si pozreli elektráreň, ktorá vyrába elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Dozvedeli sa o využívaní ekologickej energie. Ďalšou zastávkou bola expozícia archeologických nálezov v obci Bojná. Pri pobyte na čerstvom vzduchu si žiaci pozreli zvieratká na Ranči pod Babicou. Exkurzie sa zúčastnilo 34 žiakov a 2 pedagógovia.
25.05.2011 20:52

Aktivity v máji

Dňa 13. 5. 2011 34 žiakov VII. A, IX. B, IX. C triedy pod vedením Mgr. Augustína a Mgr. Zajaca sa zúčastnilo exkurzie v elektrárni Jaslovské Bohunice. Teoretická časť bola v administratívnej budove na veľmi dobrej úrovni, prakticky si žiaci mohli na makete elektrárne vyskúšať výrobu energie. Nedostatkom bolo, že žiakov nepustili do priestorov elektrárne z dôvodu kontroly ochranárov z Rakúska. Počas cesty žiaci spoznávali prírodné krásy, prírodu Slovenska aj okresu Topoľčany. Navštívili aj kúpeľné mesto Piešťany.

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode