Nové zážitky a poznatky

23.05.2011 17:38

Stojíme pred školou a čakáme na autobus. Je pondelok 16. máj 2011 a je nás 42 žiakov s dvoma učiteľkami. Chystáme sa na exkurziu do atómovej elektrárne v Mochovciach vďaka projektu na škole, do ktorého sme sa zapojili. Autobus už konečne prišiel a my celí natešení doň sadáme. Cesta autobusom je veľmi príjemná, pretože všade počuť rozprávajúcich sa spolužiakov a smiech. Keď sme už konečne na mieste, všetci sme prilepení na oknách a sledujeme, ako to tam vyzerá. Je to veľmi veľký areál, kde je zamestnaných okolo 1 500  zamestnancov. Jeden pán, pracujúci v elektrárni, nám priblížil históriu elektrárne, ale aj súčastnosť. Dozvedáme sa, že v dedinke Mochovce je už len kostol a cintorín. Po postavení elektrárne sa takmer všetci obyvatelia odsťahovali preč z dediny. Takmer celú plochu dediny tvorí elektráreň. Areál elektrárne je ohradený veľkým múrom a nikto nepozvaný sa tam nedostane. Jadrovú elektráreň tvoria 4 bloky, z toho prvý bol zavedený do prevádzky v roku 1998 a druhý 1999. Tretí a štvrtý blok sú vo fáze výstavby. V elektrárni je nainštalovaný celý rad bezpečnosti, ktorého úlohou je dochladiť reaktor. Chladiacich veží je postavených osem, avšak v prevádzke sú len tri z nich a jeden reaktor sa rekonštruuje. Chladiace veže majú priemer 60 metrov. Celé to tam na mňa pôsobí úplne zorganizované. Neskôr po prehliadke okolia sme vo vnútri budovy. Na začiatku nám pustili krátky film o atómoch a o celej elektrárni. Pán nám dopodrobna vysvetlil celý proces štiepenia atómu a ukázal nám aj model elektrárne, ktorý bol naozaj nádherný. Exkurzia sa mi veľmi páči, pretože získam nové poznatky o jadrových elektrárňach. Cestou domov si spríjemňujeme zastávkou v Nitre, kde troška pobeháme po obchodoch. Na exkurzii sme sa cítili výborne, ale konečne po dlhom dni sme už späť doma.

                                                                                                                    Ema Bujnová IX. A

Kontakt

Projektenergia

projektenergia@gmail.com

Vyhľadávanie

Novinky

26.05.2011 15:06

Aktivity v máji

Dňa 25. 5. 2011 sa žiaci II. A a IV. A triedy    s počtom 34 zúčastnili exkurzie k výrobcovi elektrickej energie - Malá vodná elektráreň Podlužany. Žiaci si s veľký záujmom prezreli chod elektrárne.  Dozvedeli sa, že prevádzka Malej vodnej elektrárne Podlužany nie je spojená s negatívnymi dopadmi na životné prostredie, že sa vyznačuje vysokou účinnosťou využitia vodnej energie a je pripojená na verejnú elektrickú sieť, do ktorej dodáva energiu. Ďalej sa dozvedeli, že v elektrárni sa kinetická energia vody dopadajúcej na turbínu mení na elektrickú energiu v generátore prúdu. Prehliadka elektrárne spojená s výkladom majiteľa elektrárne bola zaujímavá, žiakom sa veľmi páčila. Krásny slnečný deň si ešte spríjemnili relaxačným pobytom na ranči Babica.  
25.05.2011 20:57

Aktivity v máji

Dňa 19. 5. 2011 36 žiakov 6. ročníka a VII. B triedy bolo na exkurzii v Elektrárni Nováky. V Informačnom centre elektrárne sa formou prezentácie dozvedeli, že Elektrárne Nováky sú tepelnou elektrárňou s inštalovaným výkonom 518 MW, ktorá na výrobu elektriny využíva hnedé uhlie vyťažené na Slovensku, zoznámili sa s technológiou ENO a s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy elektrárne na životné prostredie inštaláciou nových ekologických zariadení. Dozvedeli sa, že ENO okrem výroby elektriny zabezpečuje aj dodávky tepla vo forme pary pre susediace priemyselné podniky a vo forme horúcej vody i pre mesto Prievidza. Prehliadkou elektrárne sa dojmy ešte  zvýraznili, vystrojení prilbami, plní nadšenia sa žiaci pohybovali v blízkosti najvyššieho komína na Slovensku, v tesnej blízkosti chladiarenskej veže, nazreli do strojovne vybavenej turbogenerátormi, všimli si, že zamestnanci ENO kladú veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dozvedeli sa, že ENO má nulovú úrazovosť....
25.05.2011 20:56

Aktivity v máji

Dňa 16. 5. 2011 sa žiaci IX. A a VIII. A triedy zúčastnili zaujímavej exkurzie v Jadrovej elektrárni Mochovce /EMO /. Exkurzia začala prehliadkou samotného areálu 1. a 2. bloku a štyroch chladiacich veží, ktoré mohli žiaci vidieť  naozaj veľmi zblízka. Exkurzia pokračovala prednáškou / filmom / v Infocentre, v ktorom sa žiaci dozvedeli, ako sa uvoľňuje jadrová energia pri štiepení ťažkých jadier uránu a o tom, ako elektráreň vlastne funguje. Na makete reaktora v skutočnej veľkosti mohli vidieť, ako vyzerajú palivové kazety, regulačné tyče, primárny, sekundárny a tretí okruh jadrovej elektrárne. V ďalšom filme mohli sledovať, ako sa vyvíja jadrová energetika u nás a vo svete, aké sú jej výhliadky. Prehliadka, ako aj celá atmosféra v elektrárni, umocnená vážnosťou, s akou pristupovali zamestnanci v elektrárni k bezpečnostným predpisom, v žiakoch zanechala hlboké a určite nezabudnuteľné dojmy.
25.05.2011 20:54

Aktivity v máji

Žiaci I. A a I. B triedy boli dňa 13. 5. 2011 na exkurzii vo Veľkých Dvoranoch, kde si pozreli elektráreň, ktorá vyrába elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Dozvedeli sa o využívaní ekologickej energie. Ďalšou zastávkou bola expozícia archeologických nálezov v obci Bojná. Pri pobyte na čerstvom vzduchu si žiaci pozreli zvieratká na Ranči pod Babicou. Exkurzie sa zúčastnilo 34 žiakov a 2 pedagógovia.
25.05.2011 20:52

Aktivity v máji

Dňa 13. 5. 2011 34 žiakov VII. A, IX. B, IX. C triedy pod vedením Mgr. Augustína a Mgr. Zajaca sa zúčastnilo exkurzie v elektrárni Jaslovské Bohunice. Teoretická časť bola v administratívnej budove na veľmi dobrej úrovni, prakticky si žiaci mohli na makete elektrárne vyskúšať výrobu energie. Nedostatkom bolo, že žiakov nepustili do priestorov elektrárne z dôvodu kontroly ochranárov z Rakúska. Počas cesty žiaci spoznávali prírodné krásy, prírodu Slovenska aj okresu Topoľčany. Navštívili aj kúpeľné mesto Piešťany.

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode